Tvångsyndrom och relaterade tillstånd

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Tvångssyndrom, Psykiatristod.

Det är vanligt att höga doser av SSRI behövs för att uppnå effekt.

I första hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Escitalopram …, Cipralex
Fluoxetin ...

I tredje hand - tillägg av

Specialiserad vård

Aripiprazol ...,Abilify

Specialiserad vård

Risperidon ..., Rispemyl Risperdal

Specialiserad vård

.

Tvångssyndrom och relaterade tillstånd hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling
bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.