Tillbaka

sertralin
Sertralin ..., Oralin, Sertrone, Zoloft

2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ångestsyndrom - I första hand

Förbehåll / Kommentar

Om man tidigare fått effekt av ett annat preparat bör detta väljas.

Barn och ungdom: Vetenskaplig dokumentation och klinisk erfarenhet stöder användning. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Sertralin är miljöklassificerat. Sertralin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Få antidepressiva läkemedel har liten miljöpåverkan. Miljörisken för sertralin är medelhög och substansen är särskilt toxisk mot grönalger. Ur ett medicinskt perspektiv finns det inte något annat läkemedel som uppfyller alla de faktorer som nämns nedan under Motivering.

Motivering

Väl dokumenterad effekt vid olika ångestsyndrom, med specifik dokumentation för paniksyndrom, social fobi, posttraumatiskt stressyndrom och generaliserat ångestsyndrom. Relativt liten interaktionsrisk, god tolerabilitet och säkerhet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Behandling av ångestsyndrom. SBU-rapport 171, 2005. 
  2. Ipser JC, Stein DJ, Hawkridge S, Hoppe L. Pharmacotherapy for anxiety disorders in children and adolescents. Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD005170. DOI: 10.1002/14651858.CD005170.pub2. PubMed
  3. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket.
  4. Psykiatristöd
  5. Strawn JR, Welge JA, Wehry AM, Keeshin B, Rynn MA. Efficacy and tolerability of antidepressants in pediatric anxiety disorders: a systematic review and meta-analysis. Depress Anxiety. 2015;32(3):149-157. doi:10.1002/da.22329 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa