Tillbaka

duloxetin
Duloxetin ..., Aritavi, Cymbalta

2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Upptas

Indikation

Ångestsyndrom - Generaliserat ångestsyndrom, I andra hand

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderas inte till barn och ungdomar.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Duloxetin är miljöklassificerat. 

Motivering

SSRI kan öka ångestnivå hos patienter med GAD. Duloxetin har samma kliniska effekt som SSRI men en annan biverkningsprofil och en bredare verkningsmekanism. Duloxetin kan initieras och följas upp i primärvård.

 

Samstämmighet med VIP (nationella vård- och insatsprogram). Preparat som redan rekommenderas i Kloka listan fast på annan indikation.


Utredningsmaterial och referenser

April Slee et al. Pharmacological treatments for generalised anxiety disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet 2019; 768-77. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa