Tillbaka

fluoxetin
Fluoxetin ...

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ångest- och tvångssyndrom - I andra hand, barn och ungdom

Förbehåll / Kommentar

Lång halveringstid och högre interaktionsrisk än förstahandsvalet sertralin.

Vetenskaplig dokumentation och klinisk erfarenhet stöder användning hos barn och ungdom. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Fluoxetin är miljöklassificerat. Fluoxetin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Vid läkemedelsbehandling anses de olika serotoninåterupptags­hämmarna (SSRI) generellt ha likvärdig effekt. Det är stor komorbiditet mellan depression och ångest. Därför kan det vara rimligt att synkronisera dessa rekommendationer.


Lång halveringstid kan vara fördelaktigt för vissa patienter och medför lindrigare utsättningsbesvär.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU. Behandling av ångestsyndrom, volym 1. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2005. SBU-rapport nr 171/1
  2. SBU. Behandling av ångestsyndrom, volym 2. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2005. SBU-rapport nr 171/2
  3. Andrisanoa C, Chiesaa A, Serrettia A. Newer antidepressants and panic disorder: a meta-analysis. International Clinical Psychopharmacology 2013;28(1):33-45. PubMed
  4. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket.
  5. Strawn JR, Welge JA, Wehry AM, Keeshin B, Rynn MA. Efficacy ant tolerability of antidepressants in pediatric anxiety disorders: A systematic review and meta-analysis. Depress Anxiety. 2015 Mar;32(3):149-57. PubMed
  6. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa