Tillbaka

tiamin
Tiamin (licensvara)

2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Licensvara.

Alkoholsjukdomar - Behandling av tiaminbristsymtom

Förbehåll / Kommentar

Till alkoholberoende patienter bör man vara frikostig med förebyggande tiaminbehandling för att undvika neurologiska komplikationer (Wernicke-Korsakovs syndrom). Det går då utmärkt att använda Neurobion, vilket administreras intramuskulärt och förutom tiamin (vitamin B1) även innehåller pyridoxin (vitamin B6) och cyanokobalamin (vitamin B12).

Vid klinisk misstanke om Wernicke-Korsakov krävs dock betydligt högre tiamindoser intravenöst. Eftersom pyridoxin i höga doser kan vara toxiskt bör man då istället använda tiamin. 

Tiamin bedöms inte ha någon miljöpåverkan. 

Alternativ vid tiaminbrist

Alternativ vid tiaminbrist, se Nyhet på Janusinfo.

Motivering

Parenteral administrering ger högre biologisk tillgänglighet. Detta bör särskilt beaktas hos patienter med aktuellt återfall i alkoholberoende, då upptaget i tarmen kan vara kraftigt nedsatt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översyn 2019.
  2. Läkemedelsverket. Behandling av alkoholabstinens. Behandlingsrekommendation 2010.
  3. Latt N and Dore G. Thiamine in the treatment of Wernicke encephalopathy in patients with alcohol use disorders. Internal Medicine Journal 2014;44:911-15. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa