Tillbaka

oxazepam
Oxascand

2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Alkoholsjukdomar - Abstinensbehandling

Förbehåll / Kommentar

Nedtrappningsdos under 4 - 7 dagar.

Oxazepam är miljöklassificerat. Oxazepam bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Väl dokumenterad effekt (Evidensgrad 1). Studier omfattar vuxna till och med 65 års ålder.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, SBU. Berglund M, Andreasson S, et al. Behandling av alkohol- och narkotikaproblem. Stockholm. SBU-rapport 2001;156(1-2).
  2. Mayo-Smith MF. Pharmacological management of alcohol withdrawal. A meta-analysis and evidence-based practice guideline. American Society of Addiction Medicine Working Group on Pharmacological Management of Alcohol Withdrawal. JAMA 1997;278(2):144-51. PubMed
  3. Läkemedelsverket. Behandling av alkoholabstinens. Behandlingsrekommendation 2010.

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa