Alkoholsjukdomar

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning,se Alkoholberoende, Psykiatristöd och Viss.

Läkemedel för alkoholberoende kan användas generellt inom hälso- och sjukvården (inte enbart inom beroendevård). Målet med behandlingen kan vara att avstå helt från alkohol, men för akamprosat och naltrexon kan målet också vara minskat alkoholintag. Disulfiram fungerar som spärrmedicinering och behandlingsmålet måste därför vara helnykterhet medan behandlingen pågår.

I första hand

Aotal, Campral
Naltrexon ...

I andra hand - aversionsbehandling

Antabus

Abstinensbehandling

Oxascand

Vitamin B1-brist

Tiamin (licensvara)

inj

Peroral substitution rekommenderas inte på grund av dålig absorption.