Tillbaka

metylfenidat
Equasym Depot

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

ADHD, i första hand - medellångverkande, specialiserad vård

Förbehåll / Kommentar

Om man tidigare fått effekt av ett annat preparat bör detta väljas.

Endast läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsneurologi med habilitering, psykiatri och rättspsykiatri har rätt att förskriva metylfenidat. Dispens kan ges till läkare med annan specialistkompetens.

Metylfenidat är miljöklassificerat. Miljörisken anges som försumbar. PBT-värdet är 5 - metylfenidat bioackumuleras inte.

Motivering

Har annan substansfrisättningsprofil än Ritalin med modifierad frisättning. Medger individuellt anpassad dosering av metylfenidat.

För behandling av okomplicerad ADHD finns mest erfarenhet av metylfenidat som får betraktas som förstahandspreparat. Det finns inga säkerställda kliniska skillnader mellan de medellångverkande metylfenidat-preparaten.

För barn och ungdomar finns god evidens. För vuxna (flest upp till 60 år, enstaka studier upp till 76 år) finns det god evidens i 12 till 20 veckor med enstaka längre studier. I nuläget finns inte evidens för vuxna personer med ADHD och samtidigt missbruk.

De olika preparaten har en verkningsduration som skiljer sig åt: Ritalin (tabletter) cirka
4 timmar, Ritalin (kapslar)/Eqasym Depot 8 – 10 timmar, Concerta/Metylfenidat Sandoz upp till 12 timmar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Socialstyrelsen. ADHD hos barn och vuxna. Kunskapsöversikt 2004 (inklusive referenser)
  2. Technology appraisal: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) - methylphenidate, atomoxetin and dexamfetamine (review). mars 2006. NICE
  3. Läkemedelsverket. Läkemedel vid ADHD. Behandlingsrekommendation, 2016
  4. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Rekommendationer vid Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Janusinfo.
  5. Hanwella R, Senanayake M, de Silva V.Comparative efficacy and acceptability of methylphenidate and atomoxetine in treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a meta-analysis. BMC Psychiatry 2011;11:176-83.PubMed
  6. Banaschewski T, Coghill D, Santosh P, Zuddas A, Asherson P, Buitelaar J, et al. Long-acting medications for the hyperkinetic disorders. A systematic review and European treatment guideline.  Eur Child Adolesc Psychiatry. 2006 Dec;15(8):476-95. PubMed
  7. Cortese S, Adamo N, Del Giovane C, Mohr-Jensen C, Hayes AJ, Carucci S et al. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children,
    adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet 2018 Sep;5(9):727-738. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa