Tillbaka

lisdexamfetamin
Elvanse, Elvanse Vuxen

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

ADHD - I andra hand

Förbehåll / Kommentar

Om man tidigare fått effekt av ett annat preparat bör detta väljas.

Vid otillräcklig effekt av metylfenidat.

Begränsad subvention. Subventioneras endast när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.

Miljörisk vid användning av lisdexamfetamin kan ej uteslutas på grund av brist på data.  

Motivering

På gruppnivå är effekt likvärdig med den för metylfenidat, liksom biverkningsprofilen. De vanligaste biverkningar av lisdexamfatamin som rapporterats i studier var nedsatt aptit, sömnsvårigheter och magsmärtor. För den enskilde patienten kan lisdexamfetamin fungera bra trots att man fått biverkningar på metylfenidat, varför man bör försöka ett byte.

Läkemedelsformen är säkrare än den för dexamfetamin genom att lisdexamfetamin är en inaktiv prodrug som spjälkas i blodet till den aktiva substansen dexamfetamin. Lång halveringstid som medger effekt under hela dagen på endos.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Coghill, David R, Caballero B, Sorooshian S, Civil R. A systematic review of the safety of lisdexamfetamine dimesylate.  CNS Drugs, 2014 Jun; 28 (6): 497-511. PubMed
 2. Frolich J, Banaschewski T, Spanagel R, Dopfner M, Lehmkuhl G. The medical treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) with amphetamines in children and adolescents. Zeitschrift fur Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 2012; 40 (5): 287-300. PubMed
 3. De Sousa A, Kalra G. Drug Therapy of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Current Trends. Mens Sana Monographs. 2012; 10 (1), 45-69. PubMed
 4. Socialstyrelsen. ADHD hos barn och vuxna. Kunskapsöversikt 2004 (inklusive referenser).
 5. NICE. Technology appraisal [TA98]: Methylphenidate, atomoxetine and dexamfetamine for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents
   (review). mars 2006.
 6. Najib J. The efficacy and safety profile of lisdexamfetamine dimesylate, a prodrug of d-amphetamine, for the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adults. Clin Ther.2009 Jan;31(1):142-76. PubMed
 7. Läkemedelsverket. Läkemedel vid adhd – behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2):13–23. Behandlingsrekommendation 2016.
 8. Punja S, Shamseer L, Hartling L, Urichuk L, Vandermeer B, Nikles J et al. Amphetamines for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 4;2:CD009996. PubMed
 9. Cortese S, Adamo N, Del Giovane C, Mohr-Jensen C, Hayes AJ, Carucci S et al. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet 2018 Sep;5(9):727-738. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa