Tillbaka

guanfacin
Intuniv

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

ADHD - Vid otillräcklig effekt av ovanstående eller då dessa inte tolereras

Förbehåll / Kommentar

Om man tidigare fått effekt av ett annat preparat bör detta väljas.

Endast subventionerat för barn 6-17 år.

Guanfacin är inte miljöklassificerat. 

Motivering

Guanfacin har en annan verkningsmekanism än de centralstimulerande preparaten men med dokumenterad effekt på ADHD-symptom. Biverkningsprofilen skiljer sig också väsentligt med mindre påverkan på aptit, längdtillväxt, puls-/blodtryckstegring och insomning samt avsaknad av beroendepotential. Bör därför vara ett alternativ när detta är önskvärt. Dokumenterad effekt på beteendestörningar och tics vilket är vanliga komorbida tillstånd.

Kan med fördel kombineras med metylfenidat.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Läkemedel vid adhd. Behandlingsrekommendation 2016. 
  2. Chan E, Fogler JM, Hammerness PG. Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adolescents: A Systematic Review. JAMA. 2016 May 10;315(18):1997-2008. PubMed
  3. Cortese S, Adamo N, Del Giovane C, Mohr-Jensen C, Hayes AJ, Carucci S et al. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet 2018 Sep;5(9):727-738. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa