Tillbaka

atomoxetin
Atomoxetin ..., Audalis, Strattera

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

ADHD - vid otillräcklig effekt av ovanstående eller då dessa inte tolereras

Förbehåll / Kommentar

Om man tidigare fått effekt av ett annat preparat bör detta väljas.

Vid risk för missbruk.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Atomoxetin är miljöklassificerat. Miljörisken vid användning anges som försumbar. PBT-värdet är 6 - atomoxetin bioackumuleras inte.

Motivering

Atomoxetin har sannolikt mindre effektstorlek än metylfenidat, men kan vara förstahandsval under vissa omständigheter, såsom vid missbruk/risk för missbruk, svåra tics eller sömnstörning. Atomoxetins verkningsmekanism skiljer sig från metylfenidat och preparatet är inte narkotikaklassat. För både vuxna och barn har atomoxetin indikation för behandling av ADHD.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Läkemedelsverket. Läkemedel vid ADHD. Behandlingsrekommendation 2016.
 2. Newcorn JH, Kratochvil CJ, Allen AJ, Casat CD, Ruff DD, Moore RJ et al. Atomoxetin and Osmotically Released Methylphenidate for the Treatment of Attnetion Deficit Hyperactivity Disorder: Acute Comparison and Differential Response. Am J Psychiatry 2008:165:721-30. PubMed
 3. Wang Y, Zheng Y, Du Y, Song DH, Shin YJ, Cho SC al. Atomoxetin versus methylphenidate in paediatric outpatients with attention deficit hyperactivity disorder: a randomized, double-blind comparison trial. Aust NZ J Psychiatry 2007;41:222-30. PubMed
 4. Montoya A, Hervas A, Cardo E, Artigas J, Mardomingo MJ, Alda JA et al. Brief Report. Evaluation of atomoxetine for first-line treatment of newly diagnosed, treatment-naïve children and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder. Curr Med Res Opin 2009;25:2745-54. PubMed
 5. Svanborg P, Thernlund G, Gustafsson PA, Hägglöf B, Schacht A, Kadesjö B. Atomoxetin Improves Patient and Family Coping in attention Deficit/hyperactivity Disorder: a Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study in Swedish Children and Adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry 2009;18:725-35. PubMed
 6. Spencer T, Heiligenstein JH, Biederman J, Faries DE, Kratochvil CJ, Conners CK et al. Results From 2 Proof-of-Concept, Placebo-Controlled Studies of Atomoxetine in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Clin Psychiatry 2002;63:1140-47. PubMed
 7. Kratochvil CJ, Heiligenstein JH, Dittmann R, Spencer TJ, Biederman J, Wernicke J et al. Atomoxetine and methylphenidate treatment in children with ADHD: A prospective, randomized, open-label trial. J Am Acaf Child Adolesc Psychiatry 2002;41:776-84. PubMed
 8. Hazell PL, Kohn MR, Dickson R, Walton RJ, Granger RE, Wyk v GG. Core ADHD Symptom Improvement With Atomoxetine Versus Methylphenidate: A direct Comparison Meta-Analysis. J Atten Disord 2010; 13 sept doi:10.1177/1087054710379737. PubMed
 9. Sangal RB, Owens J, Allen AJ, Sutton V, Schuh K, Kelsey D. Effects of atomoxetine and methylphenidate on sleep in children with ADHD. SLEEP 2006;29:1573-85. PubMed
 10. Adler LA, Liebowitz M, Kronenberger W, Qiao M, Rubin R, Hollandbeck M et al. Atomoxetine treatment in adults with attention-defidit/hyperactivity disorder and comorbid social anxiety disorder. Depress Anxiety 2009;26:212-221. PubMed
 11. Svanborg P, Thernlund G, Gustafsson PA, Hägglöf B, Poole L, Kadesjö B. Efficacy and safety of atomoxetine as add-on to psychoeducation in the treatment of attention deficit/hyperactivity disorder. A randomized, double-blind, placebo-controlled study in stimulant-naïve Swedish children and adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry 2009;18:240-49.PubMed
 12. Myrén K-J, Thernlund G, Nylén Å, Schacht A, Svanborg P. Atomoxetine's Effect on Societal Costs in Sweden. J Atten Disord 2010;13:618-628. PubMed
 13. Prasad S, Harpin V, Poole L, Zeitlin H, Jamdar S, Puvanendran K et al. A multi-centre, randomised, open-label study of atomoxetine compared with standard current therapy in UK children and adolescents with attentiondeficit/hyperactivity disorder (ADHD). Curr Med Res Opin 2007;23:379-94. PubMed
 14. Hanwella R, Senanayake M, de Silva V.Comparative efficacy and acceptability of methylphenidate and atomoxetine in treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a meta-analysis. BMC Psychiatry 2011;11:176-83. PubMed
 15. Cortese S, Adamo N, Del Giovane C, Mohr-Jensen C, Hayes AJ, Carucci S et al. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet 2018 Sep;5(9):727-738. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa