Tillbaka

kalciumkarbonat + kolekalciferol
Kalcipos-D forte

2020-12-09 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kalcium- och D-vitamintillskott som tillägg till specifik osteoporosbehandling med andra läkemedel. Kalcium- och D-vitaminbrist.

Förbehåll / Kommentar

Beakta kontraindikationer (hyperkalcemi, njursvikt, njursten mm).

D-vitamintillskott har varken visat ge ökad bentäthet enligt meta-analyser [1,2] eller skydda mot fraktur [3]. Kalcium + D-vitamin i kombination som monoterapi, har endast visat marginell ökning av bentäthet [4] och inte någon signifikant frakturskyddande effekt [5,6]. Supplementering med kalcium eller kalcium+D-vitamin i kombination har i metaanalyser också visat något ökad risk för kardiovaskulär sjukdom [7,8]. Sammanfattningsvis bör kombinationen bara förskrivas till patienter med dokumenterad D-vitaminbrist, bristande kalciumintag och/eller risk för D-vitaminbrist, patienter som kortisonbehandlas eller som samtidigt behandlas med osteoporosläkemedel.

I en tablett Kalcipos-D forte ingår 500 mg kalciumkarbonat + kolekalciferol/D-vitamin
20 mikrogram (800 enheter, IE).

Kalcium och D-vitamin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Dosen 500 mg kalcium är tillsammans med de flesta svenskars kalciumintag via kosten, fullt tillräcklig för att täcka dagsbehovet om 800 mg [9]. Dosen D-vitamin om 400 IE är dock otillräcklig för att täcka dagsbehovet för personer över 75 år och andra riskgrupper för D-vitaminbrist. För att ha negativa hälsoeffekter krävs sannolikt doser som är flera gånger högre än 800 IE [10]. Således är dosen 800 IE kolekalciferol i flera avseenden att föredra framför 400 IE. Av dessa skäl rekommenderas svälj- eller tuggtablett som innehåller 500 mg kalciumkarbonat och 800 IE kolekalciferol.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Reid IR, Bolland MJ, Grey A. Effects of vitamin D supplements on bone mineral density: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2014;383(9912):146-55. PubMed 
  2. Bolland MJ, Grey A, Avenell A. Effects of vitamin D supplementation on musculoskeletal health: a systematic review, meta-analysis, and trial sequential analysis. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6(11):847-58. PubMed
  3. Avenell A, Mak JC, O’Connell D. Vitamin D and vitamin D analogues for preventing fractures in post-menopausal women and older men. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Apr 14;(4):CD000227. PubMed
  4. Tai V, Leung W, Grey A, Reid IR, Bolland MJ. Calcium intake and bone mineral density: systematic review and meta-analysis. BMJ (Clinical research ed). 2015;351:h4183. PubMed 
  5. Zhao JG, Zeng XT, Wang J, Liu L. Association Between Calcium or Vitamin D Supplementation and Fracture Incidence in Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. Jama. 2017;318(24):2466-82. PubMed 
  6. Kahwati LC, Weber RP, Pan H, Gourlay M, LeBlanc E, Coker-Schwimmer M, et al. Vitamin D, Calcium, or Combined Supplementation for the Primary Prevention of Fractures in Community-Dwelling Adults: Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. Jama. 2018;319(15):1600-12. PubMed
  7. Mao P-J, Zhang C, Tang L, Xian Y-Q, Li Y-S, Wang W-D, et al. Effect of calcium or vitamin D supplementation on vascular outcomes: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Cardiol. 2013 Oct 30;169(2):106–11. PubMed
  8. Bolland MJ, Avenell A, Baron JA, Grey A, MacLennan GS, Gamble GD et al. Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis. BMJ 2010;341:c3691. PubMed
  9. Livsmedelsverket. Nordiska Näringsrekommendationer 2012. 
  10. Sanders KM, Nicholson GC, Ebeling PR. Is High Dose Vitamin D Harmful? Calcif Tissue Int. 2013 Feb;92(2):191-206. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar