Tillbaka

oxytetracyklin + hydrokortison + polymyxin B
Terracortril med polymyxin B

2020-12-09 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Extern otit, kronisk otit med exacerbation, infektioner i rörbehandlade öron

Förbehåll / Kommentar

Vid långvarigt bruk måste uppmärksamhet riktas på uppkomst av sekundär svampinfektion.

Hydrokortison och oxytetracyklin är miljöklassificerade.

Motivering

Terracortril med Polymyxin B är ett kombinationspreparat, (grupp I glukokortikoid + antibiotika) som använts av svenska öronläkare i årtionden vid externa och kroniska otiter.

Hydrokortisonkomponenten har en mild antiinflammatorisk effekt som är tillräcklig i de flesta fall av mild till måttlig extern otit och andra lokalt inflammatoriska reaktioner i hörselgången och på trumhinnans yta. Risken för steroidbiverkningar i form av hudatrofi och trumhinneperforation är extremt liten.

Antibiotikakomponenterna består av oxytetracyklin, som huvudsakligen verkar mot grampositiva bakterier, och polymyxin B, som är verksamt mot många gramnegativa bakterier inklusive Pseudomonas aeruginosa.

Terracortril med Polymyxin B täcker de vanligast förekommande bakterierna vid extern otit och andra liknande lokala öroninfektioner.

Preparatet rekommenderas även i samband med rörotiter hos barn. Om flytning noteras från ett öra med ett inopererat plaströr är det oftast tillräckligt att inleda behandlingen med Terracortril med Polymyxin B. Det betraktas även som riskfritt att använda vid fall av kronisk mellanöresjukdom med infektion och/eller inflammation. Preparatet är också mycket användbart på tamponader såväl i läkemedelsformen droppar som salva.

Långvarig klinisk erfarenhet av preparatet talar mot ototoxicitet. Det finns även ett visst vetenskapligt underlag som talar för att antibiotika i örondroppar inte i någon högre grad provocerar utvecklingen av antibiotikaresistens vilket är en fördel.

Terracortril med Polymyxin B är i nuläget utan konkurrens på den svenska marknaden, det finns inget preparat med lika stor säkerhet och användbarhet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Weber PC, Roland PS, Hannley M, Friedman R, Manolidis S, Matz G et al. The development of antibiotic resistant organisms with the use of ototopical medications. Otolaryngol Head Neck Surg. 2004;130(3 Suppl):S89-94. PubMed
    Metaanalysis of several studies on microbiological resistance with use of ototopical antibiotics.
  2. Dohar JE, Kenna MA, Wadowsky RM. In vitro susceptibility of aural isolates of Pseudomonas aeruginosa to commonly used ototopical antibiotics. Am J Otol. 1996;17:207-9. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar