.

Öron

Systemisk antibiotikabehandling bör undvikas vid okomplicerad extern otit. Kraftig svullnad av hörselgången försvårar användning av örondroppar. I sådana fall kan behandling inledas med alsolspritstamponad i 1–2 dygn.

Se även Extern otit; Viss

Terracortril med polymyxin B

suspension

Rengörande behandling kan behövas före applicering.

Vid terapisvikt eller restnotering kan lokalbehandling (kutan lösning/ örondroppar) med grupp II eller III steroid övervägas.

Se även Akut otitis media i avsnittet Infektioner och Rörelsesjuka i avsnittet Matsmältningsorgan.