Tillbaka

leuprorelin
Leuprorelin …, Leuprostin

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp urinvägssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Metastaserad prostatacancer om patienten inte vill genomgå kirurgisk kastration

Förbehåll / Kommentar

Det är viktigt att följa bruksanvisningen noggrant för att implantatet ska injiceras korrekt. 

Leuprorelin är miljöklassificerat.

Motivering

GnRH-agonister har en likvärdig effekt på total överlevnad som kirurgisk kastration.

Denna GnRH-agonist (leuprorelin) har valts på grund av lång erfarenhet. 

Leuprorelin och Leuprostin är implantat till skillnad från Enanton Depot och Procren Depot som ges subkutant. Leuprorelin implantat rekommenderas eftersom det är mest prisvärt av leuprorelinberedningarna (nov 2020). 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kumar S, Shelley M, Harrison C, Coles B, Wilt TJ., Mason MD. Neo-adjuvant and adjuvant hormone therapy for localised and locally advanced prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006;(4):CD006019. PubMed
  2. Persad R. Leuprorelin acetate in prostate cancer: a European update. Int J Clin Pract. 2002;56:389-96. PubMed
  3. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård. 2014.
  4. Regionala cancercentrum. Nationellt vårdprogram prostatacancer. 

Bedömning utförd av

Expertgrupp urinvägssjukdomar och Expertgrupp cancersjukdomar