Tillbaka

bikalutamid
Bicalutamide …, Bicalustad, Casodex

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp urinvägssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Monoterapi vid prostatacancer (lokalt avancerad sjukdom) eller som flareskydd vid inledning av GnRH-behandling

Förbehåll / Kommentar

Bröstbestrålning ska rekommenderas inför monoterapi då en stor del av patienterna utvecklar bröstömhet och gynekomasti. 

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Bikalutamid är miljöklassificerat.

Motivering

Behandling med bikalutamid som monoterapi ger signifikant längre progressionsfri överlevnad hos patienter med lokalt avancerad sjukdom jämfört med placebo. Effekten på sjukdomen är likvärdig med den vid kastration vid lokalt avancerad prostatacancer utan fjärrmetastaser. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kumar S, Shelley M, Harrison C, Coles B, Wilt TJ., Mason MD. Neo-adjuvant and adjuvant hormone therapy for localised and locally advanced prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006;(4):CD006019. PubMed
  2. Klotz L. Maximal androgen blockade for advanced prostate cancer. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2008;22:331-40. PubMed
  3. Shahani R, Fleshner NE, Zlotta AR. Pharmacotherapy for prostate cancer: the role of hormonal treatment. Discov Med. 2007;7:118-24. PubMed
  4. Iversen P, McLeod DG, See WA, Morris T, Armstrong J, Wirth MP; Casodex Early Prostate Cancer Trialists' Group.Antiandrogen monotherapy in patients with localized or locally advanced prostate cancer: final results from the bicalutamide Early Prostate Cancer programme at a median follow-up of 9.7 years. BJU Int. 2010;105(8):1074-81. PubMed
  5. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård. 2014.
  6. Regionala cancercentrum. Nationellt vårdprogram prostatacancer.  

Bedömning utförd av

Expertgrupp urinvägssjukdomar och Expertgrupp cancersjukdomar