Tillbaka

travoprost + timolol
Travoprost/Timolol …, Duotrav

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertråd ögonsjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Kroniskt glaukom (öppenvinkelglaukom)

Förbehåll / Kommentar

Observera att en del av ögondroppen tas upp i cirkulationen och att betablockeraren timolol kan ge systemeffekter. 

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av travoprost kan inte uteslutas på grund av brist på data. Timolol är miljöklassificerat.

Motivering

Om otillräcklig effekt av ett preparat bör man i första hand byta till ett annat. Om inte monoterapi har tillräcklig effekt måste två eller flera preparat ges. Det kan vara en fördel att då ge en kombinationsdroppe, vilket sannolikt ger bättre compliance jämfört med att ge två separata droppar. Det finns ett flertal kombinationsdroppar med prostaglandinanalog och betablockerare, men det finns inga övertygande medicinska skillnader mellan dem. Kombinationen prostaglandin/betablockerare doseras en gång dagligen, till skillnad från andra typer av kombinationspreparat.

Kombinationen travoprost/timolol rekommenderas på grund av en fördelaktig prisbild (TLV nov 2020).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Heng Lou, Hao Wang, Ying Zong, Jin-Wei Cheng, Rui-Li Wei. Efficacy and tolerability of prostaglandin-timolol fixed combinations: an updated systematic review and meta-analysis. Curr Med Res Opin. 2015;31(6):1139-47. PubMed
  2. Suzan Guven Yilmaz, Cumali Degirmenci, Yunus Emre Karakoyun, Emil Yusifov , Halil Ates. Int Ophthalmol. The efficacy and safety of bimatoprost/timolol maleate, latanoprost/timolol maleate, and travoprost/timolol maleate fixed combinations on 24-h IOP. 2018;38(4):1425-31. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp ögonsjukdomar