Tillbaka

latanoprost + timolol
Fixopost

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertråd ögonsjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Kroniskt glaukom (öppenvinkelglaukom)

Förbehåll / Kommentar

Observera att en del av ögondroppen tas upp i cirkulationen och att betablockeraren timolol kan ge systemeffekter. 

Begränsad subvention. Subventioneras endast för patienter som inte tolererar konserveringsmedel.

Miljörisk vid användning av latanoprost kan inte uteslutas på grund av brist på data. Timolol är miljöklassificerat.

Motivering

Om otillräcklig effekt av ett preparat bör man i första hand byta till ett annat. Om inte monoterapi har tillräcklig effekt måste två eller flera preparat ges. Det kan vara en fördel att då ge en kombinationsdroppe, vilket sannolikt ger bättre compliance jämfört med att ge två separata droppar. Det finns ett flertal kombinationsdroppar med prostaglandinanalog och betablockerare, men det finns inga övertygande medicinska skillnader mellan dem. Kombinationen prostaglandin/betablockerare doseras en gång dagligen, till skillnad från andra typer av kombinationspreparat.

Fixopost rekommenderas vid överkänslighet mot konserveringsmedel.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Ingeborg Stalmans, Gordana Sunaric Mégevand, M Francesca Cordeiro, Anton Hommer, Luca Rossetti, Francisco Goñi, Anders Heijl, Alain Bron. Preservative-free treatment in glaucoma: who, when, and why. Eur J Ophthalmol. Jul-Aug 2013;23(4):518-25. PubMed
  2. David W Steven, Pouya Alaghband, Kin Sheng Lim. Preservatives in glaucoma medication. Br J Ophthalmol. 2018 Nov;102(11):1497-1503. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgruppen för ögonsjukdomar