Tillbaka

latanoprost + timolol
Latacomp, Latiotim, Taniost, Xalcom, Xatabloc

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp ögonsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kroniskt glaukom (öppenvinkelglaukom)

Förbehåll / Kommentar

Observera att en del av ögondroppen tas upp i cirkulationen och att betablockeraren timolol kan ge systemeffekter. 

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av latanoprost kan inte uteslutas på grund av brist på data. Timolol är miljöklassificerat.

Motivering

Om otillräcklig effekt av ett preparat bör man i första hand byta till ett annat. Om inte monoterapi har tillräcklig effekt måste två eller flera preparat ges. Det kan vara en fördel att då ge en kombinationsdroppe, vilket sannolikt ger bättre compliance jämfört med att ge två separata droppar. Det finns ett flertal kombinationsdroppar med prostaglandinanalog och betablockerare, men det finns inga övertygande medicinska skillnader mellan dem. Kombinationen prostaglandin/betablockerare doseras en gång dagligen, till skillnad från andra typer av kombinationspreparat.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lou H, Wang H, Zong Y, Cheng JW, Wei RL. Efficacy and tolerability of prostaglandin–timolol fixed combinations: an updated systematic review and meta-analysis, Curr Med Res Opin. 2015;31:1139-47. PubMed
  2. Yilmaz SG. Degirmenci C. Karakoyun YE, Yusifov E, Ates H. The efficacy and safety of bimatoprost/timolol maleate, latanoprost/timolol maleate, and travoprost/timolol maleate fixed combinations on 24-h IOP. Int Ophthalmol. 2018;38:1425–31. PubMed
  3. Suzuki K . Otsuka N . Hizaki H, Hashimoto M, Kuwayama Y. Multicenter, Randomized, Controlled Study Comparing Tafluprost/Timolol Fixed Combination with Latanoprost/Timolol Fixed Combination in Primary Open-Angle Glaucoma and Ocular Hypertension. Adv Ther. 2018;35:796–808. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp ögonsjukdomar