Tillbaka

travoprost
Travoprost ..., Bondulc, Travatan

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertråd ögonsjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Kroniskt glaukom (öppenvinkelglaukom)

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av travoprost kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Den trycksänkande effekten av travoprost är god. Travoprost är väl beprövat och doseras en gång per dag och är förknippat med få systemiska biverkningar.

Travoprost och latanoprost är de prostaglandinanaloger som har lägst pris (TLV nov 2020). Travoprost rekommenderas vid nyinsättning på grund av en mer fördelaktig prisbild.


Utredningsmaterial och referenser

  1. van der Valk R, Webers CA, Schouten JS, Zeegers MP, Hendrikse F, Prins MH. Intraocular pressure lowering effects of all commonly used glaucoma drugs. A meta-analysis of randomized clinical trials. Ophthalmology 2005;112:1177-85. PubMed
  2. Tuulonen A, Airaksinen PJ, Erola E, Forsman E, Friberg K, Kaila M et al. The Finnish evidence-based guideline for open-angle glaucoma. Acta Ophthalmol 2003:81:3-18. PubMed
  3. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Öppenvinkelglaukom (grön starr) – diagnostik, uppföljning och behandling. SBU-rapport 2008  
  4. Lin L, Zhao YJ, Chew PT, Sng CC, Wong HT, Yip LW, Wu TS, Bautista D, Teng M, Khoo AL, Lim Comparative efficacy and tolerability of topical prostaglandin analogues for primary open-angle glaucoma and ocular hypertension. BP. Ann Pharmacother. 2014;48(12):1585-93. PubMed 
  5. Whitson JT. Travoprost--a new prostaglandin analogue for the treatment of glaucoma. Expert Opin Pharmacother. 2002;3(7):965-77. Review.  PubMed
  6. El Hajj Moussa WG, Farhat RG, Nehme JC, Sahyoun MA, Schakal AR, Jalkh AE, Abi Karam MP, Azar GG. Comparison of Efficacy and Ocular Surface Disease Index Score between Bimatoprost, Latanoprost, Travoprost, and Tafluprost in Glaucoma Patients. J Ophthalmol. 2018 Mar 7;2018:1319628. PubMed
  7. García-Feijoo J, Muñoz-Negrete FJ, Hubatsch DA, Rossi GC. Efficacy and tolerability of benzalkonium chloride-free travoprost in glaucoma patients switched from benzalkonium chloride-preserved latanoprost or bimatoprost. Clin Ophthalmol. 2016;10:2085-91. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgruppen för ögonsjukdomar