Tillbaka

latanoprost
Monoprost

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertråd ögonsjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Kroniskt glaukom (öppenvinkelglaukom)

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av latanoprost kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Den trycksänkande effekten av latanoprost är god (28-31 procent). Latanoprost är väl beprövat och doseras en gång per dag och är förknippat med få systemiska biverkningar.

Monoprost rekommenderas vid överkänslighet mot konserveringsmedel.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Ingeborg Stalmans, Gordana Sunaric Mégevand, M Francesca Cordeiro, Anton Hommer, Luca Rossetti, Francisco Goñi, Anders Heijl, Alain Bron. Preservative-free treatment in glaucoma: who, when, and why. Eur J Ophthalmol. Jul-Aug 2013;23(4):518-25. PubMed
  2. David W Steven, Pouya Alaghband, Kin Sheng Lim. Preservatives in glaucoma medication. Br J Ophthalmol. 2018 Nov;102(11):1497-1503. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgruppen för ögonsjukdomar