Tillbaka

latanoprost
Latanoprost ..., Xalatan

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp ögonsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kroniskt glaukom (öppenvinkelglaukom)

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Miljörisk vid användning av latanoprost kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Den trycksänkande effekten av latanoprost är god (28-31 procent). Latanoprost är väl beprövat och doseras en gång per dag och är förknippat med få systemiska biverkningar. 

Travoprost och latanoprost är de prostaglandinanaloger som har lägst pris (TLV nov 2020). Travoprost rekommenderas vid nyinsättning på grund av en mer fördelaktig prisbild.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Stewart WC et a. Meta-analysis of 24-hour intraocular pressure studies evaluating the efficacy of glaucoma medicines. Ophthalmology 2008;115:1117-22. PubMed
  2. Van der Valk R Webers CA, Schouten JS, Zeegers MP, Hendrikse F, Prins MH. Intraocular pressure lowering effects of all commonly used glaucoma drugs. A meta-analysis of randomized clinical trials. Ophthalmology 2005;112:1177-85. PubMed
  3. Zhang WY et al. Meta-analysis of randomised controlled trials comparing latanoprost with timolol in the treatment of patients with open angle glaucoma or ocular hypertension. Br J Ophthalmol 2001;85:983-90. PubMed, Fulltext
  4. Van Gestel A, Webers CA, Severens JL, Beckers HJ, Jansonius NM, Hendrikse F et al. The long-term outcomes of four alternative treatment strategies for primary open-angle glaucoma. Acta Ophthalmol. 2012 Feb;90(1):20-31. doi: 10.1111/j.1755-3768.2011.02318.x. PubMed
  5. Alm A, Grierson I, Shields MB. Side effects associated with prostaglandin analog therapy. Surv Ophthalmol. 2008 Nov;53 Suppl1:S93-105. PubMed, Fulltext
  6. Alm A, Widengård I. Latanoprost: experience of 2-year treatment in Scandinavia. Acta Ophthalmol Scand. 2000 Feb;78(1):71-6. PubMed, Fulltext
  7. Li T, Lindsley K, Rouse B, Hong H, Shi Q, Friedman D.S. et al. Comparative Effectiveness of First-line Medications for Primary Open Angle Glaucoma – A Systematic Review and Network Meta-analysis. Ophthalmology. 2016;123:129–40. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp ögonsjukdomar