Tillbaka

timolol
Timosan

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp ögonsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kroniskt glaukom (öppenvinkelglaukom)

Förbehåll / Kommentar

Betablockerare har en god trycksänkande effekt. Observera att en del av ögondroppen tas upp i cirkulationen och kan ge systemeffekter. 

Timolol är miljöklassifierat.

Motivering

Timosan rekommenderas om dosering en gång om dagen är av betydelse för följsamheten och/eller vid besvärande systemeffekter av kortverkande betablockerare.

Den trycksänkande effekten av betablockerare är god (26-27 procent), men marginellt sämre än prostaglandinernas effekt. Timolol är väl beprövat och relativt billigt.

Koncentrationen av timolol i Timosan är lägre jämfört med övriga timololberedningar. Timosan har en högre viskositet och doseras därför en gång per dag, vilket kan vara bekvämare för patienten. Timosan är dyrare än andra timololberedningar.  


Utredningsmaterial och referenser

  1. Stewart WC, Konstas AG, Nelson LA, Kruft B. Meta-analysis of 24-hour intraocular pressure studies evaluating the efficacy of glaucoma medicines. Ophthalmology 2008;115:1117-22. PubMed
  2. Van der Valk R, Webers CA, Schouten JS, Zeegers MP, Hendrikse F, Prins MH. Intraocular pressure lowering effects of all commonly used glaucoma drugs. A meta-analysis of randomized clinical trials. Ophthalmology 2005;112:1177-85. PubMed, Fulltext
  3. Zhang WY, Po AL, Dua HS, Azuara-Blanco A. Meta-analysis of randomised controlled trials comparing latanoprost with timolol in the treatment of patients with open angle glaucoma or ocular hypertension. Br J Ophthalmol 2001;85:983-90. PubMed, Fulltext
  4. Li T, Lindsley K, Rouse B, Hong H, Shi Q, Friedman D.S. et al. Comparative Effectiveness of First-line Medications for Primary Open Angle Glaucoma – A Systematic Review and Network Meta-analysis. Ophthalmology. 2016;123:129–40. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp ögonsjukdomar