Tillbaka

timolol
Optimol

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp ögonsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kroniskt glaukom (öppenvinkelglaukom)

Förbehåll / Kommentar

Betablockerare har en god trycksänkande effekt. Observera att en del av ögondroppen tas upp i cirkulationen och kan ge systemeffekter. 

Timolol är miljöklassificerat.

Motivering

Den trycksänkande effekten av betablockerare är god (26-27 procent), men marginellt sämre än prostaglandinernas effekt. Timolol är väl beprövat och har ett lågt pris.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Stewart WC, Konstas AG, Nelson LA, Kruft B. Meta-analysis of 24-hour intraocular pressure studies evaluating the efficacy of glaucoma medicines. Ophthalmology 2008;115:1117-22. PubMed
  2. Van der Valk R, Webers CA, Schouten JS, Zeegers MP, Hendrikse F, Prins MH. Intraocular pressure lowering effects of all commonly used glaucoma drugs. A meta-analysis of randomized clinical trials. Ophthalmology 2005;112:1177-85. PubMed, Fulltext
  3. Zhang WY, Po AL, Dua HS, Azuara-Blanco A. Meta-analysis of randomised controlled trials comparing latanoprost with timolol in the treatment of patients with open angle glaucoma or ocular hypertension. Br J Ophthalmol 2001;85:983-90. PubMed, Fulltext
  4. Li T, Lindsley K, Rouse B, Hong H, Shi Q, Friedman D.S. et al. Comparative Effectiveness of First-line Medications for Primary Open Angle Glaucoma – A Systematic Review and Network Meta-analysis. Ophthalmology. 2016;123:129–40. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp ögonsjukdomar