Kroniskt öppenvinkelglaukom

Specialiserad vård

Kroniskt öppenvinkelglaukom

Målet med behandlingen är att förhindra progress av sjukdomen och försämring av patientens livskvalitet. Medicinsk behandling för att sänka ögontrycket väljs vanligen i första hand.

Vid nyinsättning rekommenderas i första hand prostaglandinanalog.

I första hand

PROSTAGLANDINANALOG

Travoprost ..., Bondulc, Travatan

Endast för iterering

Latanoprost ..., Xalatan

Vid överkänslighet mot konserveringsmedel

Monoprost

endosbehållare

BETABLOCKERARE

Optimol

Om dosering en gång om dagen är av betydelse för följsamheten och/ eller vid besvärande systemeffekter av kortverkande betablockerare

Timosan

långverkande

I andra hand

Vid otillräcklig effekt av monoterapi kan kombinationsterapi ges

Travoprost/Timolol …, Duotrav

Endast för iterering

Latacomp, Latiotim Taniost
Xalcom
Xatabloc

Vid överkänslighet mot konserveringsmedel


Se även Riktlinjer för behandling av öppenvinkelglaukom, Janusinfo.