Tillbaka

fusidinsyra
Fucithalmic

2020-12-09 Expertgrupp ögonsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bakteriell konjunktivit

Förbehåll / Kommentar

Övergående sveda vid droppning.

Kan användas till barn.

Fusidinsyra är miljöklassificerat.

Motivering

Preparatet är verksamt mot stafylokocker, en vanlig orsak till bakteriell konjunktivit, men är även effektivt mot andra vanliga infektionsagens. Behöver endast administreras två gånger dagligen. Tolereras väl. Låg behandlingskostnad.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Antibiotikabehandling vid bakteriell infektion i ögats bindhinna (bakteriell konjunktivit). Rapport 2013-10-29
  2. Sheikh A, Hurwitz B, van Schayck CP, McLean S, Nurmatov U. Antibiotics versus placebo for acute bacterial conjunctivitis. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9:CD001211. PubMed
  3. Hövding G. Acute bacterial conjunctivitis. Acta Ophthalmol. 2008 86:5-17 PubMed,  Fulltext
  4. Expertgruppen för ögonsjukdomar. Riktlinjer för behandling av infektionsutlöst konjunktivitJanusinfo
  5. Jackson WB, Low DE, Dattani D, Whitsitt PF, Leeder RG, MacDougall R. Treatment of acute bacterial conjunctivitis: 1% fusidic acid viscous drops vs. 0.3% tobramycin drops. Can J Ophthalmol. 2002 Jun;37(4):228-37; discussion 237. PubMed
  6. Hvidberg J. Fusidic acid in acute conjunctivitis. Single-blind, randomized comparison of fusidic acid and chloramphenicol viscous eye drops.Acta Ophthalmol (Copenh). 1987 Feb;65(1):43-7. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp ögonsjukdomar