Ögon

 

.

.

.

En infektiös konjunktivit läker i allmänhet ut spontant inom en vecka och behöver vanligtvis inte behandlas med läkemedel. Ofta räcker det att tvätta rent med ljummet vatten eller koksaltlösning. Detta gäller i synnerhet de konjunktiviter som uppträder i anslutning till en övre luftvägsinfektion.

Fucithalmic

 

Se även Riktlinjer för behandling av infektionsutlöst konjunktivit, Janusinfo

Vid milda besvär och som tillägg till farmakologisk behandling kan tårsubstitut lindra. Natriumkromoglikat har inte en omedelbar effekt. Behandlingen bör därför helst påbörjas före förväntad exponering för allergen och lämpar sig för dem som har långdragna besvär. Vid kortvarig exponering kan antihistaminögondroppar vara att föredra. Kombinationsbehandling med antihistamintabletter och ögondroppar mot allergi ger en additiv effekt.

I första hand

Lecrolyn, Lomudal
Lecrolyn Sine

I andra hand - vid otillräcklig effekt

Emadine

 

Se även Riktlinjer för behandling av allergiska ögonreaktioner, Janusinfo

Flertalet patienter med torra ögon kan hänvisas till egenvård. Samtliga
tillgängliga preparat finns att tillgå receptfritt. Recept på tårsubstitut
bör förbehållas patienter med definierad ögonsjukdom såsom keratokonjunktivitis sicca. Vid frekvent och långvarig behandling bör droppar utan konserveringsmedel väljas. Kontaktlinsbärare bör använda tårsubstitut utan konserveringsmedel.

Se även Riktlinjer för behandling av torra ögon, Janusinfo. (Innehåller även patientinformation för utskrift).

Specialiserad vård

Kroniskt öppenvinkelglaukom

Målet med behandlingen är att förhindra progress av sjukdomen och försämring av patientens livskvalitet. Medicinsk behandling för att sänka ögontrycket väljs vanligen i första hand.

Vid nyinsättning rekommenderas i första hand prostaglandinanalog.

I första hand

PROSTAGLANDINANALOG

Travoprost ..., Bondulc, Travatan

Endast för iterering

Latanoprost ..., Xalatan

Vid överkänslighet mot konserveringsmedel

Monoprost

endosbehållare

BETABLOCKERARE

Optimol

Om dosering en gång om dagen är av betydelse för följsamheten och/ eller vid besvärande systemeffekter av kortverkande betablockerare

Timosan

långverkande

I andra hand

Vid otillräcklig effekt av monoterapi kan kombinationsterapi ges

Travoprost/Timolol …, Duotrav

Endast för iterering

Latacomp, Latiotim Taniost
Xalcom
Xatabloc

Vid överkänslighet mot konserveringsmedel


Se även Riktlinjer för behandling av öppenvinkelglaukom, Janusinfo.