Tillbaka

dapagliflozin
Forxiga

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp njursjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Njurskyddande behandling vid kronisk njursjukdom med albuminuri

Förbehåll / Kommentar

Forxiga (dapagliflozin) kan ges som tillägg till RAAS-blockad.

Rekommenderad dos är 10 mg en gång dagligen.

Rekommenderas för specialiserad vård och utanför av läkemedelsmyndighet godkänd indikation.

Dapagliflozin är miljöklassificerat.

Motivering

Ny behandlingsindikation där dokumentationen visar betydande patientnytta på kort och lång sikt.

Ny dokumentation visar njurskyddande effekter av dapagliflozin vid njursjukdom med och utan diabetes mellitus typ 2. Målet är ett ordnat införande av denna viktiga behandling.

Flera studier av SGLT2-hämmare vid behandling av patienter med diabetes mellitus typ 2 visar samstämmiga och positiva njurskyddande effekter [1,2]. Nu har njurskyddande effekt av dapagliflozin visats hos patienter med mer avancerad njursvikt (ned till eGFR 25 ml/min*1,73 m2) både med och utan diabetes mellitus typ 2. I denna nyligen publicerade studie (DAPA-CKD) inkluderades patienter med njursjukdom och albuminuri som var behandlade med RAAS-blockad. Förutom njurutfall (halvering av eGFR och terminal njursvikt med behov av dialys/njurtransplantation) minskade även totalmortalitet signifikant i behandlingsgruppen jämfört med placebogruppen [3].


Utredningsmaterial och referenser

  1. Williams DM, Nawaz A, Evans M. Renal Outcomes in Type 2 Diabetes: A Review of Cardiovascular and Renal Outcome Trials. Diabetes Ther. 2020 Feb;11(2):369-86. PubMed Fulltext
  2. Rhee JJ, Jardine MJ, Chertow GM, Mahaffey KW. Dedicated kidney diseasefocused outcome trials with sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors: Lessons from CREDENCE and expectations from DAPA-HF, DAPA-CKD, and EMPA-KIDNEY. Diabetes Obes Metab. 2020 Apr;22 Suppl 1:46-54. PubMed Fulltext
  3. Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa-Rotter R, Chertow GM, Greene T, Hou FF, Mann JFE, McMurray JJV, Lindberg M, Rossing P, Sjöström CD, Toto RD, Langkilde AM, Wheeler DC; DAPA-CKD Trial Committees and Investigators. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med. 2020 Oct 8;383(15):1436-1446. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp njursjukdomar