Tillbaka

kandesartan
Candesartan …, Amias, Candesarstad, Candexitil, Kairasec, Kandrozid

2020-12-09 Expertgrupp njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Blodtryckssänkning eller reduktion av proteinuri vid njursjukdom eller diabetes

Förbehåll / Kommentar

I riktlinjer för hypertonivård framhålls betydelsen av reduktion av proteinuri såväl vid primär njursjukdom som vid diabetes. Vid albuminuri över 300 mg/dygn (motsvarar albumin/kreatininkvot >30 mg/mmol) är ett målblodtryck <130/80 mmHg motiverat då meta-analyser visar minskad risk för progress av njursvikt och minskad mortalitet vid intensivare blodtrycksbehandling. 

RAAS-blockad med ACE-hämmare eller ARB har bättre renoprotektiv effekt än andra hypertonimedel vid diabetes mellitus. Kandesartan har en omfattande dokumentation för behandling av hypertoni och hjärtsvikt. Kandesartan har renoprotektiva effekter och minskar albuminuri.

Kandesartan rekommenderas även till barn.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Kandesartan är miljöklassificerat.

Motivering

Kandesartan är väldokumenterat för behandling av hypertoni och hjärtsvikt och har liksom andra ARB njurprotektiva egenskaper. Det har även lågt pris. 


Utredningsmaterial och referenser

 1. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE Jr, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C,  et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2018;138(17):e426-e83. PubMed 
 2. Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-104. ESC
 3. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2012;2:337-414. KDIGO
 4. Läkemedelsverket. Information från Läkemedelsverket 2014:(25)5
 5. Lv J, Ehteshami P, Sarnak MJ, Tighiouart H, Jun M, Ninomiya T, et al. Effects of intensive blood pressure lowering on the progression of chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2013: 185:949-57. PubMed
 6. Malhotra R, Nguyen HA, Benavente O, Mete M, Howard BV, Mant J, et al. Association Between More Intensive vs Less Intensive Blood Pressure Lowering and Risk of Mortality in Chronic Kidney Disease Stages 3 to 5: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2017;177(10):1498-1505. PubMed 
 7. Ravid M, Brosh D, Levi Z, Bar-Dayan Y, Ravid D, Rachmani R. Use of enalapril to attenuate decline in renal function in normotensive, normoalbuminuric patients with type 2 diabetes. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 1998;128:982-8. PubMed
 8. Vekajama P, Thakkinstian A, Lertrattananon D, Ingsathit A, Ngarmukos C, Attia J. Reno-protective effects of renin-angiotensin system blockade in type 2 diabetic patients: a systematic review and network meta-analysis. Diabetologia 2012;55(3):566-78. PubMed
 9. Xie X, Atkins E, Lv J, Bennett A, Neal B, Ninomiya T, et al. Effects of intensive blood pressure lowering on cardiovascular and renal outcomes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet. 2016 Jan 30;387(10017):435-43. PubMed
 10. Lurbe E, Agabiti-Rosei E, Kennedy Cruickshank J, Dominiczak A, Erdine S, Hirth A, et al. 2016 European Society ofHypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents. Journal of Hypertension 2016, 34:1887–920 PubMed
 11. Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, Blowey D, MD, Carroll AE, Daniels SR, et al. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics 2017;140(3):e20171904 PubMed Fulltext
 12. Hypertoni hos barn och ungdom  – utredning och behandling 2020. Vårdprogram Svensk Barnnefrologisk Förening

Bedömning utförd av

Expertgrupp njursjukdomar