Tillbaka

acetylsalicylsyra
Acetylsalicylsyra …, Trombyl

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Akut antitrombotisk behandling

Förbehåll / Kommentar

Om trombolysbehandling givits ska acetylsalicylsyrabehandling startas efter det att intrakraniell blödning uteslutits med en ny radiologisk undersökning tidigast 20 timmar efter trombolys.

Undvik kombination med NSAID, i synnerhet ibuprofen, som förhindrar acetylsalicylsyrans trombocythämmande effekt.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Acetylsalicylsyra är miljöklassificerat.

Motivering

Acetylsalicylsyra är väldokumenterat som akut sekundärprofylax vid ischemisk stroke/TIA efter att intracerebral blödning har uteslutits radiologiskt.

I en poolad analys av 12 kliniska prövningar inkluderande 15 778 deltagare (ca 63 procent män) där ASA jämfördes med placebo som akut sekundärprevention kunde man visa att ASA minskade risken för ny stroke inom 6 veckor med 60 procent (HR 0,42, 95 % CI 0.32–0.55, p<0.0001) och handikappande eller fatal ischemisk stroke med 70 procent, (HR 0,29, 95 % CI 0,20–0,42, p<0,0001). Störst positiv effekt fann man hos patienter med TIA eller mindre omfattande stroke. Detta understryker vikten av snabb utredning och insättning av ASA.

Vid akut TIA/ischemisk stroke rekommenderas en laddningsdos med 300-500 mg acetylsalicylsyra efter det att intrakraniell blödning uteslutits radiologiskt. Därefter rekommenderas 75 mg acetylsalicylsyra dagligen som sekundärprofylax oavsett kön vid icke-kardiell embolikälla.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, Bravata DM, Chimowitz MI, Ezekowitz MD et al. American Heart Association Stroke Council, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on Clinical Cardiology, and Council on Peripheral Vascular Disease. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2014;45(7):2160-236. PubMed
  2. Antithrombotic Trialists' Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ. 2002;324(7329):71-86. PubMed
  3. Serebruany VL, Steinhubl SR, Berger PB, Malinin AI, Baggish JS, Bhatt DL et al. Analysis of risk of bleeding complications after different doses of aspirin in 192,036 patients enrolled in 31 randomized controlled trials. Am J. Cardiol. 2005;95(10):1218-22. PubMed
  4. European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee; ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis. 2008;25(5):457-507. PubMed
  5. International-Stroke-Trial-Collaborative-Group: The International Stroke Trial (IST): a randomised trial if aspirin, subcutaneous heparin, both, or neither among 19435 patients with acute ischaemic stroke. Lancet 1997;349:1569-81. PubMed
  6. CAST-Collaborative-Group: CAST:randomised placebo-controlled trial of early aspirin use in 20000 patients with acute ischeaemic stroke. Lancet 1997;349:1641-49. PubMed
  7. Socialstyrelsen. 2018. Nationella riktlinjer för vård vid stroke. Socialstyrelsen
  8. Sandercock PA, Counsell C, Tseng MC, Cecconi E. Oral antiplatelet therapy for acute ischaemic stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(3):CD000029. PubMed
  9. Rothwell PM, Algra A, Chen Z, Diener HC, Norrving B, Mehta Z. Effects of aspirin on risk and severity of early recurrent stroke after transient ischaemic attack and ischaemic stroke: time-course analysis of randomised trials. Lancet. 2016;388:365-75. PubMed
  10. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar