Tillbaka

alteplas
Actilyse

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Akut behandling av ischemisk stroke

Förbehåll / Kommentar

Ju snabbare insatt behandling, desto bättre effekt.

Alteplas bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Akutbehandling av ischemisk stroke med tissue plasminogen activator, t-PA (Actilyse) är väldokumenterat vad avser effekt på funktionsnivå, mätt med modified Rankin Score tre månader post-stroke, och biverkningar hos vuxna oavsett kön där intracerebral blödning uteslutits neuroradiologiskt och inga andra kontraindikationer föreligger. Behandlingen ska påbörjas snarast men senast inom 4,5 timmar från symtomdebut.

Om behandling påbörjas inom 1,5 timme beräknas NNT (Number Needed to Treat) för ADL-oberoende efter trombolys till 5. NNT försämras till 7 respektive 14 om behandlingen påbörjas inom 3 respektive 4,5 timmar. Risken för symtomgivande blödning har i de randomiserade studierna visats öka från 1 procent till 5 procent jämfört med placebo.

Vid ocklusion av stor cerebral artär bör alteplasbehandling kombineras med trombektomi.


Utredningsmaterial och referenser

 1. The National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study Group. Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. N Engl J Med. 1995 Dec 14;333(24):1581-7. PubMed
 2. Kwiatkowsky TG, Libman RB, Frankel M, Tilley BC, Morgenstern LB, Lu M et al. Effects of tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke at one year. National Institute of Neurological Disorders and Stroke Recombinant Tissue Plasminogen Activator Stroke Study Group. N Engl J Med. 1999;340:1781-7. PubMed
 3. Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, Brozman M, Dávalos A, Guidetti D et al. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. N Engl J Med. 2008 Sep 25;359(13):1317-29. PubMed
 4. Wahlgren N, Ahmed N, Dávalos A, Hacke W, Millán M, Muir K et al. Thrombolysis with alteplase 3-4.5 h after acute ischaemic stroke (SITS-ISTR): an observational study. Lancet. 2008 Sep 12:1303-9. PubMed
 5. Wardlaw JM, Zoppo G, Yamaguchi T, Berge E. Thrombolysis for acute ischaemic stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(3):CD000213. Update of: Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD000213 PubMed
 6. Ford GA, Ahmed N, Azevedo E, Grond M, Larrue V, Lindsberg PJ et al. Intravenous alteplase for stroke in those older than 80 years old. Stroke. 2010;41:2568-74. PubMed
 7. IST-3 collaborative group, Sandercock P, Wardlaw JM, Lindley RI, Dennis M, Cohen G et al. The benefits and harms of intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator within 6 h of acute ischaemic stroke (the third international stroke trial [IST-3]): a randomised controlled trial. Lancet. 2012;379:2352-63. PubMed
 8. Mishra NK, Ahmed N, Andersen G, Egido JA, Lindsberg PJ, Ringleb PA et al. Thrombolysis in very elderly people: controlled comparison of SITS International Stroke Thrombolysis Registry and Virtual International Stroke Trials Archive. BMJ. 2010;341:c6046. PubMed
 9. Lees KR, Bluhmki E, von Kummer R, Brott TG, Toni D, Grotta JC et al. Time to treatment with intravenous alteplase and outcome in stroke: an updated pooled analysis of ECASS, ATLANTIS, NINDS, and EPITHET trials. Lancet. 2010;375:1695-703. PubMed
 10. Yarbrough CK, Ong CJ, Beyer AB, Lipsey K, Derdeyn CP. Endovascular Thrombectomy for Anterior Circulation Stroke: Systematic Review and Meta-Analysis. Stroke. 2015;46:3177-83. PubMed
 11. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar