Tillbaka

pramipexol
Pramipexol …, Derinik, Mirapexin, Oprymea, Sifrol

2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Medelsvår till svår restless legs (RLS)

Förbehåll / Kommentar

Risk för ofrivilliga plötsliga insomnanden och impulskontrollstörningar.

Monitorering för augmentation rekommenderas då denna risk är påtaglig med dopaminerga medel.

Begränsad dokumentation vid graviditet varför behandling under graviditet inte rekommenderas.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Pramipexol är miljöklassificerat.

Motivering

Pramipexol har dokumenterad effekt på RLS-symtomen vid behandling av medelsvår till svår restless legs hos vuxna oavsett kön. Data avseende effekt av långtidsbehandling är begränsad. Säkerhetsdata avseende långtidsbehandling finns dock på annan indikation, Parkinsons sjukdom.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Cornelius JR, Tippmann-Peikert M, Slocumb NL, Frerichs CF, Silber MH. Impulse control disorders with the use of dopaminergic agents in restless legs syndrome: a case-control study. Sleep. 2010;33:81-7. PubMed
 2. SBU. Dopaminerga medel vid restless legs syndrome. Alert-rapport 2009
 3. Restless legs syndrom (RLS): Information från Läkemedelsverket 2009;20(3):9–17. Läkemedelsverket
 4. Zintzaras E, Kitsios GD, Papathanasiou AA, Konitsiotis S, Miligkos M, Rodopoulou P et al. Randomized trials of dopamine agonists in restless legs syndrome: a systematic review, quality assessment, and meta-analysis. Clin Ther. 2010;32:221-37. PubMed
 5. Scholz H, Trenkwalder C, Kohnen R, Riemann D, Kriston L, Hornyak M. Dopamine agonists for restless legs syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2011;16:CD006009. PubMed
 6. Garcia-Borreguero D, Ferini-Strambi L, Kohnen R, O'Keeffe S, Trenkwalder C, Högl B, et al. European guidelines on management of restless legs syndrome: report of a joint task force by the European Federation of Neurological Societies, the European Neurological Society and the European Sleep Research Society. Eur J Neurol. 2012;19:1385-96. PubMed
 7. Garcia-Borreguero D, Kohnen R, Silber MH, Winkelman JW, Earley CJ, Högl B et al. The long-term treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease: evidence-based guidelines and clinical consensus best practice guidance: a report from the International Restless Legs Syndrome Study Group. Sleep Med. 2013;14:675-84. PubMed
 8. Voon V, Schoerling A, Wenzel S, Ekanayake V, Reiff J, Trenkwalder C et al. Frequency of impulse control behaviours associated with dopaminergic therapy in restless legs syndrome. BMC Neurol. 2011;11:117. PubMed
 9. Silber MH, Becker PM, Earley C, Garcia-Borreguero D, Ondo WG. Willis-Ekbom Disease Foundation revised consensus statement on the management of restless legs syndrome. Mayo Clinic proceedings. 2013;88:977-86. PubMed
 10. Wilt TJ, MacDonald R, Ouellette J, Khawaja IS, Rutks I, Butler M, et al. Pharmacologic therapy for primary restless legs syndrome: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2013;173:496-505. PubMed
 11. Garcia-Borreguero D, Silber MH, Winkelman JW, Högl B, Bainbridge J et al. Guidelines for the first-line treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease, prevention and treatment of dopaminergic augmentation: a combined task force of the IRLSSG, EURLSSG, and the RLS-foundation. Sleep Med. 2016;21:1-11. PubMed
 12. Winkelmann J, Allen RP, Högl B, Inoue Y, Oertel W, Salminen AV et al. Treatment of restless legs syndrome: Evidence-based review and implications for clinical practice (Revised 2017)§. Mov Disord. 2018;33(7):1077-91. PubMed
 13. Janusmed fosterpåverkan. Janusinfo
 14. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar