Tillbaka

levodopa + karbidopa
Sinemet

2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Mild till medelsvår restless legs (RLS)

Förbehåll / Kommentar

Indikation saknas i FASS men preparatet föreslås i Läkemedelsverkets och internationella rekommendationer som behandling av RLS hos vuxna oavsett kön.

Rekommenderad dos av levodopa är 50-100 mg till kvällen vid behov. Dosen kan upprepas en gång under natten vid behov. Enbart för intermittent bruk då kontinuerligt bruk och dosökningar kan leda till försämring, så kallad augmentation, det vill säga tidigare återkomst av kraftigare symtom.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Levodopa och karbidopa är miljöklassificerade.

Motivering

Det finns ett flertal studier som visat positiv effekt på restless legs med intermittent bruk av levodopa på mild till måttlig RLS där icke-farmakologisk behandling varit otillräcklig. Behandlingen är etablerad sedan många år och är evidensbaserad. Förstahandsmedel vid RLS. Välbeprövat men dokumentationen vid långtidsbehandling är begränsad.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Winkelmann J, Allen RP, Högl B, Inoue Y, Oertel W, Salminen AV et al. Treatment of restless legs syndrome: Evidence-based review and implications for clinical practice (Revised 2017)§. Mov Disord. 2018;33(7):1077-91. PubMed
 2. Restless legs syndrom (RLS): Information från Läkemedelsverket 2009;20(3):9–17. Läkemedelsverket
 3. SBU. Dopaminerga medel vid restless legs syndrome. Alert-rapport 2009
 4. Trenkwalder C, Hening WA, Montagna P, Oertel WH, Allen RP, Walters AS et al. Treatment of restless legs syndrome: an evidence-based review and implications for clinical practice. Mov Disord. 2008;23(16):2267-302 PubMed
 5. Scholz H, Trenkwalder C, Kohnen R, Riemann D, Kriston L, Hornyak M. Levodopa for restless legs syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2011;16(2):CD005504. PubMed
 6. Garcia-Borreguero D, Kohnen R, Silber MH, Winkelman JW, Earley CJ, Högl B et al. The long-term treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease: evidence-based guidelines and clinical consensus best practice guidance: a report from the International Restless Legs Syndrome Study Group. Sleep Med. 2013;14:675-84. PubMed
 7. Silber MH, Becker PM, Earley C, Garcia-Borreguero D, Ondo WG. Willis-Ekbom Disease Foundation revised consensus statement on the management of restless legs syndrome. Mayo Clinic proceedings. 2013;88:977-86. PubMed
 8. Wilt TJ, MacDonald R, Ouellette J, Khawaja IS, Rutks I, Butler M, et al. Pharmacologic therapy for primary restless legs syndrome: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2013;173:496-505. PubMed
 9. Garcia-Borreguero D, Ferini-Strambi L, Kohnen R, O'Keeffe S, Trenkwalder C, Högl B, et al. European guidelines on management of restless legs syndrome: report of a joint task force by the European Federation of Neurological Societies, the European Neurological Society and the European Sleep Research Society. Eur J Neurol. 2012;19:1385-96. PubMed
 10. Garcia-Borreguero D, Silber MH, Winkelman JW, Högl B, Bainbridge J et al. Guidelines for the first-line treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease, prevention and treatment of dopaminergic augmentation: a combined task force of the IRLSSG, EURLSSG, and the RLS-foundation.Sleep Med. 2016;21:1-11. PubMed
 11. Janusmed kön & genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar