Tillbaka

levodopa + benserazid
Levodopa/Benserazid ..., Madopar, Madopark

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Parkinsons sjukdom

Förbehåll / Kommentar

Expertgruppen rekommenderar att "Får inte bytas ut" anges på receptet eftersom generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. Detta för att undvika förväxling av läkemedel om synonympreparat hämtas ut. Dessutom kan biotillgängligheten variera mellan utbytbara läkemedel vilket vid Parkinsons sjukdom kan ha betydelse för patientens dagliga funktionsförmåga.

Levodopa och benserazid är miljöklassificerade.

Motivering

Levodopa förbättrar rörlighet och funktionsförmågan och är ett väldokumenterat och välbeprövat förstahandsval vid Parkinsons sjukdom oavsett kön. Behandling med levodopa ökar överlevnaden och förbättrar livskvaliteten för personer med Parkinsons sjukdom. Individer med Parkinsons sjukdom har i princip alltid positiv effekt av levodopa.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Fahn S, Oakes D, Shoulson I, Kieburtz K, Rudolph A, Lang A et al. Parkinson Study Group. Levodopa and the progression of Parkinson's disease. N Engl J Med. 2004;351:2498-508. PubMed
  2. Pd Med Collaborative G. Gray R, Ives N, Rick C, Patel S, Gray A, Jenkinson C, et al. Long-term effectiveness of dopamine agonists and monoamine oxidase B inhibitors compared with levodopa as initial treatment for Parkinson's disease (PD MED): a large, open-label, pragmatic randomised trial. Lancet 2014;384:1196-205. PubMed
  3. Svenska riktlinjer för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom, uppdaterad 2019. Swemodis
  4. Nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. Socialstyrelsen
  5. Janusmed kön och genus. Janusinfo
  6. Fox SH, Katzenschlager R, Lim SY, Barton B, de Bie RMA, Seppi K et al. Movement Disorder Society Evidence-Based Medicine Committee. International Parkinson and movement disorder society evidence-based medicine review: Update on treatments for the motor symptoms of Parkinson's disease. Mov Disord. 2018;33(8):1248-66. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar