Tillbaka

prednison
Deltison

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Akut behandling av skov vid multipel skleros

Förbehåll / Kommentar

Aktiv infektion ska uteslutas.

Rekommenderad dosering för vuxna: 500-1 000 mg (10-20 tabletter) på morgonen 1 gång dagligen i 3 dagar.

Om kortikosterioder vid MS-skov påverkar det långsiktiga förloppet är idag okänt. Högre doser (2000 mg/dag) har inte visats vara bättre än lägre (500 mg/dag) på att förbättra EDSS.

Prednison är miljöklassificerat.

Motivering

Förkortar skovduration. Effekten bedöms vara jämförbar med intravenös administrering.

Peroral administrering jämfört med intravenös administrering av metylprednisolon bedömdes i en Cochraneanalys inkluderande fem studier att vara likvärdig. I en annan Cochraneanalys där man gjorde indirekta jämförelser av IV och PO behandling fann man något bättre effekt av IV behandling med steroider. I en dubbelblindad randomiserad non-inferiority studie av 1000 mg prednisolon PO eller IV i 3 dagar fann man att PO behandling inte var sämre än IV.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Oliveri, RL, Valentino, P, Russo, C, Sibilia, G, Aguglia, U, Bono, F, et al. Randomized trial comparing two different high doses of methylprednisolone in MS: a clinical and MRI study. Neurology. 1998;50(6):1833-6. PubMed
  2. Burton JM, O'Connor PW, Hohol M, Beyene J. Oral versus intravenous steroids for treatment of relapses in multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev. 2012;12:CD006921. PubMed
  3. Filippini G, Brusaferri F, Sibley WA, Citterio A, Ciucci G, Midgard R et al. Corticosteroids or ACTH for acute exacerbations in multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(4):CD001331. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar