Tillbaka

metylprednisolon
Solu-Medrol

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Akut behandling av skov vid multipel skleros

Förbehåll / Kommentar

Akut infektion ska uteslutas.

Rekommenderad dosering för vuxna: 1 gram intravenös infusion på morgonen 1 gång dagligen i 3 dagar.

Om kortikosterioder vid MS-skov påverkar det långsiktiga förloppet är idag okänt. Högre doser (2000 mg/dag) har inte visats vara bättre än lägre (500 mg/dag) på att förbättra EDSS.

Miljörisk vid användning av metylprednisolon kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Etablerad behandling med väldokumenterad effekt vid akuta MS-skov. Behandlingen förkortar pågående skov.

Peroral administrering jämfört med intravenös administrering av metylprednisolon bedömdes i en Cochraneanalys inkluderande fem studier att vara likvärdig. I en annan Cochraneanalys där man gjorde indirekta jämförelser av IV och PO behandling fann man något bättre effekt av IV behandling med steroider.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Oliveri, RL, Valentino, P, Russo, C, Sibilia, G, Aguglia, U, Bono, F, et al. Randomized trial comparing two different high doses of methylprednisolone in MS: a clinical and MRI study. Neurology. 1998;50(6):1833-6. PubMed
  2. Burton JM, O'Connor PW, Hohol M, Beyene J. Oral versus intravenous steroids for treatment of relapses in multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev. 2012;12:CD006921. PubMed
  3. Filippini G, Brusaferri F, Sibley WA, Citterio A, Ciucci G, Midgard R et al. Corticosteroids or ACTH for acute exacerbations in multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(4):CD001331 PubMed
  4. Goodin DS, Frohman EM, Garmany GP Jr, Halper J, Likosky WH, Lublin FD et al. Disease modifying therapies in multiple sclerosis: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology and the MS Council for Clinical Practice Guidelines. Neurology. 2002;58:169-78. PubMed
  5. Ramo-Tello C, Grau-López L, Tintoré M, Rovira A, Ramió i Torrenta L, Brieva L, et al. A randomized clinical trial of oral versus intravenous methylprednisolone for relapse of MS. Mult Scler. 2014;20(6):717-25. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar