Tillbaka

metoprololsuccinat*
Metoprolol ..., Bloxazoc, Metomylan, Seloken ZOC

2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anfallsförebyggande behandling vid migrän hos vuxna

Förbehåll / Kommentar

Övervägs vid tre eller fler migränanfall per månad, särskilt vid långdragna och svårbehandlade anfall.

Dosen bör titreras upp och utvärderas över tid.

Förekomsten av icke-dosberoende biverkningar i form av nedstämdhet (som förekommer hos cirka 5 av 100 behandlade individer) och mardrömmar kan begränsa användbarheten.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Metoprolol är miljöklassificerat.

Motivering

Metoprolol är väldokumenterat och beprövat som migränprofylax oavsett kön. Det finns konsensus i internationella guidelines, där effektmåttet vanligen är en 50 % reduktion av huvudvärksattacker, att rekommendera metoprolol som anfallsförebyggande behandling. En metaanalys visade en anfallsreduktion på i snitt ett anfall per månad jämfört med placebo.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Andersson PG, Dahl S, Hansen JH, Hansen PE, Hedman C, Kristensen TN et al. Prophylactic treatment of classical and non-classical migraine with metoprolol- a comparison with placebo. Cephalalgia. 1983;3:207-12. PubMed
  2. Steiner TJ, Joseph R, Hedman C, Rose FC. Metoprolol in the prophylaxis of migraine: parallell-groups comparison with placebo and dose-ranging follow-up. Headache. 1988;1:15-23. PubMed
  3. Evers S, Afra J, Frese A, Goadsby PJ, Linde M, May A, et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine--revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2009;16:968-81. PubMed
  4. Jackson JL, Cogbill E, Santana-Davila R, Eldredge C, Collier W, Gradall A et al. A Comparative Effectiveness Meta-Analysis of Drugs for the Prophylaxis of Migraine Headache. PLoS One. 2015;10:e0130733. PubMed 
  5. Lipton RB, Bigal ME, Diamond M, Freitag F, Reed ML, Stewart WF; The American Migraine Prevalence and Prevention Advisory Group. Migraine prevalence, disease burden, and the need for preventive therapy. Neurology 2007;68:343–349. PubMed 
  6. Silberstein SD, Holland S, Freitag F, Dodick DW, Argoff C, Ashman E; Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Evidence-based guideline update: pharmacologic treatment for episodic migraine prevention in adults: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Neurology. 2012 24;78(17):1337-45. PubMed 
  7. METOPROLOL SUCCINATE- metoprolol succinate tablet, film coated, extended release. DailyMed 
  8. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar