Tillbaka

kandesartan**
Candesartan…, Amias, Atacand, Candesarstad, Candexetil, Kairasec, Kandrozid

2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anfallsförebyggande behandling vid migrän hos vuxna

Förbehåll / Kommentar

Anfallsförebyggande behandling bör övervägas för individer med tre eller flera attacker i månaden.

Välkänd riskprofil på läkemedlet. Vanligen bättre tolererad än betablockad.

Evidens finns för dosen 16 mg dagligen. Dosen bör titreras upp och utvärderas över tid.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Kandesartan är miljöklassificerat.

Motivering

Kandesartan har visats minska antalet migrändagar på liknande nivå som propranolol och signifikant mer än placebo. I en placebokontrollerad studie (n=72) minskade antalet migrändagar jämförbart med propranolol och mer än placebo. 43% i kandesartangruppen bedömdes svara på behandlingen (minst halvering av antalet huvudvärksdagar) jämfört med 23% i placebogruppen.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lipton RB, Bigal ME, Diamond M, Freitag F, Reed ML, Stewart WF; The American Migraine Prevalence and Prevention Advisory Group. Migraine prevalence, disease burden, and the need for preventive therapy. Neurology. 2007;68:343-9. PubMed
  2. Silberstein SD, Rosenberg J. Multispecialty consensus on diagnosis and treatment of headache. Neurology. 2000;54:1553. PubMed
  3. Silberstein SD, Holland S, Freitag F, Dodick DW, Argoff C, Ashman E; Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Evidence-based guideline update: pharmacologic treatment for episodic migraine prevention in adults: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Neurology. 2012;78(17):1337-45. PubMed
  4. Stovner LJ, Linde M, Gravdahl GB, Tronvik E, Aamodt AH, Sand T et al. A comparative study of candesartan versus propranolol for migraine prophylaxis: A randomised, triple-blind, placebo-controlled, double cross-over study. Cephalalgia. 2014;34(7):523-32. PubMed
  5. Läkemedel och miljö. Janusinfo
  6. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar