Tillbaka

amitriptylin***
Amitriptylin ..., Saroten

2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anfallsförebyggande behandling vid migrän hos vuxna

Förbehåll / Kommentar

Anfallsförebyggande behandling bör övervägas för individer med tre eller flera attacker i månaden.

Välkänd riskprofil på läkemedlet.

Dosen bör titreras upp och utvärderas över tid. Börja med 10 mg till natten, öka långsamt. Rekommenderad dos är 25 mg.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av amitriptylin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Amitriptylin har visats minska antalet migrändagar på liknande nivå som topiramat och signifikant mer än placebo. I en placebokontrollerad studie (n=178) minskade antalet migrändagar med 2,2 i gruppen som fick amitriptylin i 12 veckor jämfört med en minskning med 1,1 dagar i placebogruppen.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lipton RB, Bigal ME, Diamond M, Freitag F, Reed ML, Stewart WF; The American Migraine Prevalence and Prevention Advisory Group. Migraine prevalence, disease burden, and the need for preventive therapy. Neurology. 2007;68:343-9. PubMed
  2. Silberstein SD, Rosenberg J. Multispecialty consensus on diagnosis and treatment of headache. Neurology. 2000;54:1553. PubMed 
  3. Silberstein SD, Holland S, Freitag F, Dodick DW, Argoff C, Ashman E; Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Evidence-based guideline update: pharmacologic treatment for episodic migraine prevention in adults: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Neurology. 2012;78(17):1337-45. PubMed
  4. Gonçalves AL, Martini Ferreira A, Ribeiro RT, Zukerman E, Cipolla-Neto J, Peres MF. Randomised clinical trial comparing melatonin 3 mg, amitriptyline 25 mg and placebo for migraine prevention. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016;87(10):1127-32. PubMed
  5. Läkemedel och miljö. Janusinfo
  6. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar