Tillbaka

topiramat
Topiramat Orion

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anfallsförebyggande behandling vid migrän när förstahandsprofylax är otillräckliga, olämpliga eller givit oönskad effekt

Förbehåll / Kommentar

Preparatet medför risk för depression, kognitiv påverkan och viktnedgång samt har teratogena effekter.

Topiramat är miljöklassificerat.

Motivering

Dokumenterad effekt som anfallsförebyggande behandling vid migrän, oavsett kön. En metaanalys visade i snitt ett anfall mindre per månad vid observationstid under ett halvår. Ett andrahandspreparat som på grund av biverkningsprofilen bör sättas in och initialt utvärderas av specialist.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Silberstein SD, Holland S, Freitag F, Dodick DW, Argoff C, Ashman E. Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Evidence-based guideline update: pharmacologic treatment for episodic migraine prevention in adults: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Neurology. 2012;78:1337-45. PubMed
  2. Mulleners WM, McCrory DC, Linde M. Antiepileptics in migraine prophylaxis: An updated Cochrane review. Cephalalgia 2014. PMID: 25115844. PubMed
  3. Marmura MJ. Safety of topiramate for treating migraines. Expert Opin Drug Saf. 2014;13:1241-7. PubMed
  4. Adelman J, Freitag FG, Lainez M, Shi Y, Ascher S, Mao L, et al. Analysis of safety and tolerability data obtained from over 1,500 patients receiving topiramate for migraine prevention in controlled trials. Pain Med. 2008;9:175-85. PubMed
  5. Janusmed fosterpåverkan. Janusinfo
  6. Jackson JL, Cogbill E, Santana-Davila R, Eldredge C, Collier W, Gradall A et al. A Comparative Effectiveness Meta-Analysis of Drugs for the Prophylaxis of Migraine Headache. PLoS One. 2015;10:e0130733. PubMed
  7. Silberstein SD. Topiramate in Migraine Prevention: A 2016 Perspective. Headache. 2017;57:165-78. PubMed
  8. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar