Tillbaka

metoklopramid
Metoklopramid …, Primperan

2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Akutbehandling vid migränhuvudvärk och samtidigt illamående

Förbehåll / Kommentar

Kan kombineras med annan migränbehandling.

Endast för korttidsbehandling då risk för tardiv dyskinesi föreligger.

Bör inte användas till gravida under sista trimestern.

Den rektala beredningen (10 mg) kräver licens.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av metoklopramid kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Väldokumenterad effekt på illamående hos vuxna oavsett kön. Har i kombination med analgetika visats ge bättre smärtlindring än enbart analgetika. Kan även kombineras med triptaner.

Endast för korttidsbehandling då risk för tardiv dyskinesi annars föreligger.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Tfelt-Hansen P, Henry P, Mulder LJ, Scheldewaert RG, Schoenen J Chazot G. The effectiveness of combined oral lysine acetylsalicylate and metoclopramide compared with oral sumatriptan for migraine. Lancet 1995;346:923-6. PubMed
 2. Tfelt-Hansen P, Olesen J. Effervescent metoclopramide and aspirin versus effervescent aspirin or placebo for migraine attacks: a double-blind study. Cephalalgia 1984;4:107-11. PubMed
 3. Evers S, Afra J, Frese A, Goadsby PJ, Linde M, May A, et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine--revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2009;16:968-81. PubMed 
 4. Läkemedel och fosterpåverkan. Janusinfo
 5. Fass
 6. European Medicines Agency recommends changes to the use of metoclopramide. 2013. EMA
 7. Janusmed kön och genus. Janusinfo
 8. Rabbie R, Derry S, Moore RA. Ibuprofen with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013;4:CD008039. PubMed
 9. Law S, Derry S, Moore RA. Naproxen with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(10):CD009455. PubMed
 10. Derry S, Moore RA. Paracetamol (acetaminophen) with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(4):CD008040. PubMed
 11. Kirthi V, Derry S, Moore RA. Aspirin with or without antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(4):CD008041. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar