Tillbaka

sumatriptan
Sumatriptan …

2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anfallsbehandling av migränhuvudvärk.

Förbehåll / Kommentar

För vuxna är rekommenderad dos 50 mg, om otillräcklig effekt 100 mg.

Intages först sedan eventuell aura upphört.

Migrän kan utlösas/förvärras av överkonsumtion av triptaner (långvarig användning mer än tre gånger i veckan).

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Sumatriptan är miljöklassificerat.

Motivering

Väldokumenterad effekt på migränsymtom hos vuxna oavsett kön. Andrahandsmedel när effekt av analgetika varit otillräcklig.

I en Cochrane-review var NNT för 100 mg sumatriptan peroralt 3,5 behandlade indivder för att 1 skulle uppnå smärtfrihet inom 2 timmar och NNT var 2 för 6 mg subkutan injektion. Detta är påtagligt mer effektivt än vad som visats för de analgetika som rekommenderas som förstahandsmedel. Biverkningsprofilen är dock mindre gynnsam än för förstahandsmedlen.

De få direkt jämförande studier mellan de olika triptanerna som finns visar endast små skillnader i effekt, biverkningar och fördragbarhet. Vid val av triptan rekommenderas generiskt sumatriptan i första hand på grund av lägre pris.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Evers S, Afra J, Frese A, Goadsby PJ, Linde M, May A, et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine--revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2009;16(9):968-81. PubMed
  2. Ferrari MD, Goadsby PJ, Roon KI, Lipton RB. Triptans in migraine: detailed results and methods of a meta-analysis of 53 trials. Cephalalgia 2002;22:633-58. PubMed
  3. Wöber-Bingöl Ç. Pharmacological treatment of acute migraine in adolescents and children. Paediatr Drugs. 2013;15(3):235-46. PubMed
  4. Sun H, Bastings E, Temeck J, Smith PB, Men A, Tandon V et al. Migraine therapeutics in adolescents: a systematic analysis and historic perspectives of triptan trials in adolescents. JAMA Pediatr. 2013;167(3):243-9. PubMed
  5. Derry CJ, Derry S, Moore RA. Sumatriptan (all routes of administration) for acute migraine attacks in adults - overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2014;5. PMID: 24865446. PubMed
  6. Thorlund K, Toor K, Wu P, Chan K, Druyts E, Ramos E et al. Comparative tolerability of treatments for acute migraine: A network meta-analysis. Cephalalgia. 2017;37:965-78. PubMed
  7. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar