Tillbaka

paracetamol
Paracetamol …, Alvedon, Oparap, Pamol, Panodil, Paracut, Parapo

2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anfallsbehandling vid migränhuvudvärk.

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Paracetamol är miljöklassificerat.

Motivering

Ett av tre förstahandsmedel till vuxna oavsett kön och ålder, för egenvård. God effekt vid lindrig migrän. Enligt en Cochrane-review är NNT 5 behandlade individer för att 1 ska uppnå huvudvärkslättnad inom 2 timmar. Säkerhetsprofilen är välkänd.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lipton R, Baggish JS, Stewart WF, Codisposti JR, Fu M. Efficacy and safety of acetaminophen in the treatment of migraine: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled, population-based study. Arch Intern Med 2000;160:3486-92. PubMed                    
  2. Evers S, Afra J, Frese A, Goadsby PJ, Linde M, May A, Sándor PS. EFNS guideline on the drug treatment of migraine-revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2009;16:968-81. PubMed
  3. Derry S, Moore RA. Paracetamol (acetaminophen) with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013;4:CD008040. PubMed
  4. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar