Tillbaka

sumatriptan
Sumatriptan..., Imigran

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Akutbehandling vid status migränosus

Förbehåll / Kommentar

För vuxna om utrymme finns inom max dygnsdos ges sumatriptan 6 mg (0,5 ml) subkutant. Intages först sedan eventuell aura upphört.
Migrän kan utlösas/förvärras av överkonsumtion av triptaner (långvarig användning mer än tre gånger i veckan).

Sumatriptan är miljöklassificerat.

Motivering

Väldokumenterad effekt på migränsymtom på vuxna oavsett kön. Andrahandsmedel vid akutbehandling vid status migränosus.

I en Cochranereview var NNT för 100 mg sumatriptan peroralt 3,5 behandlade individer för att 1 skulle uppnå smärtfrihet inom 2 timmar och NNT var 2 för 6 mg subkutan injektion. Detta är påtagligt mer effektivt än vad som visats för de analgetika som rekommenderas som förstahandsmedel. Biverkningsprofilen är dock mindre gynnsam än för förstahandsmedlen.

Vid status migränosus när illamående, kräkningar och eventuelt diarré gör per oralt intag omöjligt är sumatriptaninjektion ett lämpligt val om tidigare oralt intag tillåter ytterligare medicinering inom den maximala dygnsdosen.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Evers S, Afra J, Frese A, Goadsby PJ, Linde M, May A, et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine--revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2009;16(9):968-81. PubMed
  2. Ferrari MD, Goadsby PJ, Roon KI, Lipton RB. Triptans (serotonin, 5-HT1B/1D agonists) in migraine: detailed results and methods of a meta-analysis of 53 trials. Cephalalgia. 2002;22:633-58. PubMed
  3. Wöber-Bingöl Ç. Pharmacological treatment of acute migraine in adolescents and children. Paediatr Drugs. 2013;15(3):235-46. PubMed
  4. Sun H, Bastings E, Temeck J, Smith PB, Men A, Tandon V et al. Migraine therapeutics in adolescents: a systematic analysis and historic perspectives of triptan trials in adolescents. JAMA Pediatr. 2013;167(3):243-9. PubMed
  5. Derry CJ, Derry S, Moore RA. Sumatriptan (all routes of administration) for acute migraine attacks in adults - overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(5):CD009108. PubMed
  6. Thorlund K, Toor K, Wu P, Chan K, Druyts E, Ramos E et al. Comparative tolerability of treatments for acute migraine: A network meta-analysis. Cephalalgia. 2017;37(10):965-78. PubMed
  7. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar