Tillbaka

diazepam
Stesolid novum

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Intravenös akutbehandling vid status migränosus.

Förbehåll / Kommentar

Användning av bensodiazepiner under graviditet bör om möjligt undvikas.

Diazepam är miljöklassificerat. Diazepam bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Rekommenderas som akutbehandling vid status migränosus i Svenska Huvudvärkssällskapets riktlinjer. En äldre brittisk studie av behandling av svår huvudvärk på akutmottagning har visat att patienter som sov, med sederande medicinering om behövligt, blev snabbare återställda. Svagt vetenskapligt stöd men klinisk erfarenhet och terapitradition.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Behandling av status migränosus. Svenska Huvudvärkssällskapet
  2. Wilkinson M, Williams K, Leyton M. Observations on the treatment of an acute attack of migraine. Res Clin Stud Headache. 1978;6:141-6. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar