Tillbaka

topiramat
Topiramat Orion

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anfallsförebyggande behandling hos barn och ungdomar med frekventa migränanfall (tre eller fler per månad) som stör vardagen

Förbehåll / Kommentar

Preparatet medför risk för depression, kognitiv påverkan och viktnedgång samt har teratogena effekter.

Ett andrahandspreparat som på grund av biverkningsprofilen bör sättas in och effekten utvärderas av läkare med erfarenhet av preparatet och av att behandla pediatrisk migrän.

Topiramat är miljöklassificerat.

Motivering

En 12-veckors studie på ungdomar visade att topiramat 100 mg dagligen gav signifikant minskat antal migrändagar än placebo. I en studie som även omfattade yngre barn (8–17 år, n=378) fann man dock ingen signifikant skillnad i effekt mellan topiramat, amitriptylin och placebo. Det är således framförallt tonårsgruppen som är aktuell för behandling.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lipton RB, Bigal ME, Diamond M, Freitag F, Reed ML, Stewart WF; The American Migraine Prevalence and Prevention Advisory Group. Migraine prevalence, disease burden, and the need for preventive therapy. Neurology. 2007;68:343-9. PubMed
  2. Silberstein SD, Rosenberg J. Multispecialty consensus on diagnosis and treatment of headache. Neurology. 2000;54:1553. PubMed
  3. Lewis D, Winner P, Saper J, Ness S, Polverejan E, Wang S et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of topiramate for migraine prevention in pediatric subjects 12 to 17 years of age. Pediatrics. 2009;123(3):924-34. PubMed
  4. Powers SW, Coffey CS, Chamberlin LA, Ecklund DJ, Klingner EA, Yankey JW et al.; CHAMP Investigators. Trial of Amitriptyline, Topiramate, and Placebo for Pediatric Migraine. N Engl J Med. 2017;376(2):115-24. PubMed
  5. Läkemedel och miljö. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar