Tillbaka

paracetamol
Paracetamol …, Alvedon, Oparap, Pamol, Panodil, Paracut, Parapo

2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anfallsbehandling av migränhuvudvärk hos barn och ungdomar

Förbehåll / Kommentar

Migränanfall hos barn är ofta kortvariga varför expertgruppen avråder från depotpreparat. Som anfallskupering hos barn rekommenderas 20-40 mg/kg, dock högst 1 gram per dos. Vid behov av upprepad dosering, maxdos 60 mg/kg och dygn, dock högst 4 gram per dygn.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Paracetamol är miljöklassificerat.

Motivering

Förstahandsmedel till barn och ungdomar oavsett kön för behandling av migränanfall. Effekten är begränsad men säkerhetsprofilen god och välkänd. Flera beredningsformer finns.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Wöber-Bingöl Ç. Pharmacological treatment of acute migraine in adolescents and children. Paediatr Drugs. 2013;15:235-46. PubMed
  2. Bonfert M, Straube A, Schroeder AS, Reilich P, Ebinger F. Primary headache in children and adolescents: Update on pharmacotherapy of migraine and tension-type headache. Neuropediatrics 2013;44:3-19.  PubMed
  3. Richer L, Billinghurst L, Linsdell MA, Russell K, Vandermeer B, Crumley ET et al. Drugs for the acute treatment of migraine in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2016;4:CD005220. PubMed
  4. Oskoui M, Pringsheim T, Holler-Managan Y, Potrebic S, Billinghurst L, Gloss D, Hershey AD, Licking N, Sowell M, Victorio MC, Gersz EM, Leininger E, Zanitsch H, Yonker M, Mack K. Practice guideline update summary: Acute treatment of migraine in children and adolescents: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Neurology. 2019 Sep 10;93(11):487-499. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar