Tillbaka

zolmitriptan
Zomig Nasal

2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anfallsbehandling av migränhuvudvärk hos ungdomar 12-18 år

Förbehåll / Kommentar

Rekommendationen avser nässpray och gäller endast för ungdomar 12-18 år.

Intages först sedan eventuell aura upphört.

Zolmitriptan är miljöklassificerat.

Motivering

Både Zomig Nasal och Imigran nässpray har dokumenterad effekt på migränanfall i åldersgruppen 12-18 år, oavsett kön. En studie på tonåringar visade effekt på migränsymtomen 15 minuter efter dos. En timme efter dos var effekten på huvudvärk större i zolmitriptangruppen än i placebogruppen, 58 procent jämfört med 43 procent.

Zomig nasal 5 mg har jämfört med placebo visat bättre smärtfrihet vid 2 timmar med RR 1,9 [95%KI: 1,47-2,46].

Perorala beredningar av triptaner rekommenderas inte på grund av bristande dokumentation avseende klinisk effekt.

Erfarenhetsmässigt tolereras Zomig Nasal bättre än Imigran nässpray på grund av smaken.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Evers S, Afra J, Frese A, Goadsby PJ, Linde M, May A et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine--revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2009;16:968-81. PubMed
  2. Wöber-Bingöl Ç. Pharmacological treatment of acute migraine in adolescents and children. Paediatr Drugs. 2013;15:235-46. PubMed
  3. Sun H, Bastings E, Temeck J, Smith PB, Men A, Tandon V et al. Migraine therapeutics in adolescents: a systematic analysis and historic perspectives of triptan trials in adolescents. JAMA Pediatr. 2013;167:243-9. PubMed
  4. Lewis DW, Winner P, Hershey AD, Wasiewski WW. Adolescent Migraine Steering Committee. Efficacy of zolmitriptan nasal spray in adolescent migraine. Pediatrics. 2007;120:390-6. PubMed
  5. Janusmed kön och genus. Janusinfo
  6. Oskoui M, Pringsheim T, Holler-Managan Y, Potrebic S, Billinghurst L, Gloss D, Hershey AD, Licking N, Sowell M, Victorio MC, Gersz EM, Leininger E, Zanitsch H, Yonker M, Mack K. Practice guideline update summary: Acute treatment of migraine in children and adolescents: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Neurology. 2019 Sep 10;93(11):487-499. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar