Tillbaka

prednisolon
Prednisolon...

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

Förbehåll / Kommentar

Säkerställ diagnosen CIDP. Behandlingen ska inledas och följas upp av neurolog med erfarenhet av kronisk inflammatorisk neuropati.

Vid nyinsättning av prednisolon är dosen 60 mg dagligen tills klinisk effekt uppnåtts. Därefter långsam nedtrappning till 5-10 mg dagligen.

Monitorering av steroidrelaterade biverkningar ska göras.

Prednisolon är miljöklassificerat.

Motivering

Väletablerad behandling vid lindrig till måttlig CIDP. Dokumentation finns för kortare behandlingsperiod. Dokumentationen av effekten är något svagare än för de andra behandlingarna men prednisolon rekommenderas i behandlingsriktlinjer som ett per oralt alternativ.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hughes RA, Mehndiratta MM, Rajabally YA. Corticosteroids for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Cochrane Database Syst Rev. 2017;11:CD002062. PubMed
  2. Joint Task Force of the EFNS and the PNS. European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society Guideline on management of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society--First Revision. J Peripher Nerv Syst. 2010;15(1):1-9. PubMed 
  3. CIDP nationellt konsensus om diagnostik och behandling 2014. SNEMA
  4. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar tillsammans med Nationellt programområde för nervsystemets sjukdomar. Rekommendationer om neuroimmunologiska indikationer för human intravenös immunoglobulin (IVIG) vid IVIG-brist. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar