Tillbaka

immunglobulin, humant normalt
Privigen, Gamunex

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)
Multifokal motorisk neuropati (MMN)

Förbehåll / Kommentar

Säkerställ diagnosen CIDP eller MMN. Behandlingen ska inledas och följas upp av neurolog med erfarenhet av kronisk inflammatorisk neuropati.

 

Dos av intravenös immunoglobulin vid nyinsättning är 2 g/kg (totaldos) och ges fördelad under 2-5 dagar. Hos äldre är ofta den längre behandlingstiden att föredra. Vid dosering av IVIG hos överviktiga patienter (>90kg) bör "dosing weight" baserad på idealvikt ("torrvikt") användas istället för faktisk vikt. IVIG distribueras nämligen inte i fettvävnad utan enbart intra- och extravasalt. Serumkoncentration av IVIG påverkas därmed inte av fetthalten i kroppen. Om effekt uppnås efter 1-2 behandlingsomgångar ska en lägre underhållsdos eftersträvas. Om effekt inte uppnås efter 1-2 behandlingsomgångar bör diagnosen omprövas.

 

Förändringar av preparatval kan ske under året på grund av prisändringar.

Immunglobulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Väletablerad- och dokumenterad behandling vid MMN samt CIDP och förstahandsval vid aggressiv CIDP. Förbättring på INCAT-skalan och gångförmågan med ett NNT på 3 jämfört med placebo har visats vid CIDP.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Eftimov F, Winer JB, Vermeulen M, de Haan R, van Schaik IN. Intravenous immunoglobulin for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(12):CD001797. PubMed
  2. Joint Task Force of the EFNS and the PNS. European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society Guideline on management of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society--First Revision. J Peripher Nerv Syst. 2010;15(1):1-9. PubMed 
  3. CIDP nationellt konsensus om diagnostik och behandling 2014. SNEMA
  4. Burakgazi AZ. Immunoglobulin Treatment in Neuromuscular Medicine. J Clin Neuromuscul Dis. 2019;20(4):182-93. PubMed
  5. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar tillsammans med Nationellt programområde för nervsystemets sjukdomar. Rekommendationer om neuroimmunologiska indikationer för human intravenös immunoglobulin (IVIG) vid IVIG-brist. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar